Powstałe z ciszy – wernisaż prac odbył się we środę, 27 listopada 2019 r., w Galerii APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Julia Kosałka jest absolwentką studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. W 2017 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. dr. hab. Grzegorza Mroczkowskiego. Pracę teoretyczną zatytułowaną Creatio ex silentio napisała pod opieką dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej. Wieloletnia stypendystka: Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym; Centrum Myśli Jana Pawła II; Rektora APS. Wieloletnia wiceprzewodnicząca studenckiego Koła Naukowego Miłośników Sztuki.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close