Powstałe z ciszy – wernisaż prac odbył się we środę, 27 listopada 2019 r., w Galerii APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Julia Kosałka jest absolwentką studiów pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. W 2017 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. dr. hab. Grzegorza Mroczkowskiego. Pracę teoretyczną zatytułowaną Creatio ex silentio napisała pod opieką dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej. Wieloletnia stypendystka: Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym; Centrum Myśli Jana Pawła II; Rektora APS. Wieloletnia wiceprzewodnicząca studenckiego Koła Naukowego Miłośników Sztuki.

Leave a Reply