Zebraliśmy się po raz pierwszy w tym roku późno, bo dopiero 24 listopada 2020 r. ale spotkanie było pracowite i bardzo owocne.

Pierwszą sprawą o której zdecydowaliśmy, był wybór nowego składu zarządu Koła Naukowego Miłośników Sztuki. Wszyscy obecni jednogłośnie postanowili że – skarbniczką będzie Miłka Bobowska, sekretarzą Marianna Rakowska, wiceprzewodniczącymi Joanna CzerwińskaAleksandra Paszko, przewodniczącą Justyna Grabowska.

Członkiniami i członkami Koła są:
Patrycja Baj, Miłka Bobowska, Joanna Czerwińska, Justyna Grabowska, Michał Ekiel, Bartosz Jaczewski, Kalina Kaczanowska, Marta Kalińska, Adrianna Krawczyk, Sara Lityńska, Olga Lubaszka, Aleksandra Paszko, Marianna Rakowska, Paulina Spiechowicz, Gabriela Walczuk.

Zdecydowaliśmy też o stworzeniu grup organizacyjnych. I są to:

SPOTKANIA (planowanie, umawianie i organizacja spotkań, w czasie pandemii on-line)
Krystyna Bobowska
dr Magdalena Janota-Bzowska
Joanna Czerwinska
Michał Ekiel
Olga Lubaszka
Marianna Rakowska

MEDIA – WWW, FB, INSTA (prowadzenie cyfrowych kanałów informacyjnych, dbanie o wypełnianie ich treścią. Reportaże z wydarzeń organizowanych przez Koło oraz ciekawych imprez zewnętrznych)
Patrycja Baj
Justyna Grabowska
Kalina Kaczanowska
Marta Kalińska
Adrianna Krawczyk
Aleksandra Paszko
Gabriela Walczuk

PROMOCJA (promocja Koła, Instytutu, Akademii. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Samorząd Studentów (np. Skołuj), współpraca z pozostałymi zespołami w zakresie ustalania i dotrzymywania terminów wydarzeń, koordynacja powstawania i przepływu materiałów promocyjnych)
Joanna Czerwinska
Michał Ekiel
Gabriela Walczuk

DYPLOMY NA BIS 
Justyna Grabowska

… a teraz pracujemy nad pomysłami, spodziewajcie się nas niebawem. 🙂

 
Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close