Koło Naukowe Miłośników Sztuki jest organizacją studencką, zrzeszającą studentki i studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Profil działalności Koła związany jest ściśle z zakresem studiów w Instytucie Edukacji Artystycznej tej Uczelni.

Główne cele i zadania koła naukowego

 • popularyzowanie wiedzy o sztuce i kulturze
 • animacja działań naukowych i twórczych
 • praca twórcza i poznawcza
 • pomoc w kształceniu i zdobywaniu wiedzy
 • godne reprezentowanie Akademii Pedagogiki Specjalnej

Koło naukowe realizuje swoje cele i program poprzez

 • Wykłady naukowe zapraszanych gości (historyków sztuki, artystów, badaczy z innych ośrodków naukowych, pracowników muzeów, działaczy społecznych, władz samorządu lokalnego odpowiedzialnych za sprawy kultury), wykładowców APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz studentów.
 • Spotkania i dyskusje z historykami sztuki, artystami, badaczami z innych ośrodków naukowych, pracownikami muzeów, działaczami społecznymi, przedstawicielami władz samorządowych odpowiedzialnymi za sprawy kultury, wykładowcami i studentami APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz innych uczelni.
 • Organizowanie i realizowanie zajęć, warsztatów artystycznych, konkursów oraz wykładów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Organizowanie i realizowanie projektów artystycznych wspólnych dla członków koła i zainteresowanych studentów APS im. Marii Grzegorzewskiej oraz innych uczelni.
 • Aktywizacja artystyczna pracowników, ich dzieci oraz studentów APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Prowadzenie strony internetowej i profilu koła w portalach społecznościowych (FaceBook, Instagram).
 • Uczestniczenie oraz inicjowanie lokalnych i ogólnopolskich wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Opiekunką Koła jest

Dr Magdalena Janota-Bzowska, kierowniczka Pracowni Teorii i Historii Sztuki Instytutu Edukacji Artystycznej APS im. Marii Grzegorzewskiej

Justyna Grabowska, przewodnicząca

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close