Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji 23-24 listopada 2023, w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie. Wykłady, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy towarzyszące odbędą się w siedzibie APS w Warszawie i zaprzyjaźnionych galeriach. Wystąpienia plenarne przewidziane są w języku polskim i angielskim. Warsztaty oraz sesje równoległe w języku polskim lub angielskim.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sztuka Uczy – Pomaga

Wyzwania współczesnego świata stawiają nas w obliczu stałej konieczności przypominania roli sztuki i upominania się o jej obecność w przestrzeni społecznej jako ważnego medium komunikacji, wyrażania siebie, spoiwa łączącego różnorodne środowiska, środka pozwalającego wybrzmieć niesłyszalnym. Potrzebne jest przypomnienie i aktualizacja narzędzi i koncepcji edukacji artystycznej oraz wypracowanie nowych metod w nieustannie zmieniających się realiach. Stawiamy przed sobą zadanie opracowania i uprzystępnienia katalogu dobrych praktyk w zakresie sztuki i edukacji artystycznej. Od wielu lat środowisko twórców, pedagogów artystycznych i pracowników kultury łączy wspólne przekonanie o istotnej roli jaką powinna odgrywać sztuka w procesie wychowania i kształcenia. Podejmowane przez kolejne pokolenia działania lokujące nauczanie sztuki we właściwym dla niej miejscu nie przynoszą zadowalających efektów. Kolejny raz podejmujemy próbę konsolidacji środowiska twórców, pedagogów i uczestników działań artystycznych. Projekt zakłada współpracę rozmaitych środowisk, dla których sztuka i twórczość artystyczna są istotnymi nośnikami wartości.

Obszary badawcze

  • edukacja przez sztukę – edukacja artystyczna związana z zagadnieniami narzędzi i metod twórczych, poświęcona twórczości artystycznej i warsztatowi sztuki z przygotowaniem do czynnej aktywności artystycznej
  • edukacja do sztuki – edukacja i wychowanie dla sztuki obejmujące nauczanie o sztuce w szkole, w placówkach kultury, w środowiskach nieformalnych oraz misja przygotowania do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze
  • sztuka jako narzędzie zmiany społecznej – edukacja wrażliwości społecznej, tworzenie narzędzi komunikacji i wspomagania rozwoju, zachowanie dobrostanu zawierające się w takich obszarach jak: świadomość kulturowa, kształtowanie świata wartości, projektowanie kierowane do osób z niepełnosprawnością, arteterapia, uprzystępnienie narzędzi sztuki, holistyczna koncepcja poznania i doświadczania, wychowanie do postawy krytycznej. 

tekst ze strony WWW Konferencji

W imieniu organizatorów oraz członkiń i członków Koła Naukowego Miłośników Sztuki zaangażowanych w pomoc przy konferencji – serdecznie polecamy i gorąco zapraszamy!

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close