W połowie marca 2020 r., w pierwszych dniach wiosennego lockdownu, dotarły z drukarni do Instytutu Edukacji Artystycznej na Spiskiej 16 gotowe (jeszcze gorące) egzemplarze książki dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej Spotkanie z mistrzem – dyskusje w obszarze sztuk pięknych. I tam pozostały. Cały czas jesteśmy w szalonym okresie pandemii, izolacji społecznej i zamkniętych uczelni. Naszej także. I cały czas ta niezwykła publikacja jest zamknięta i od nas odizolowana. A przecież byliśmy uczestniczkami i uczestnikami, świadkiniami i świadkami jej powstawania. Towarzyszyliśmy zapisowi materiału uczestnicząc w spotkaniach z Mistrzyniami i Mistrzami.

A były to spotkania niezwykłe i niecodzienne choćby w swojej oprawie – mogliśmy spotkać naszych wykładowców w entourage’u ich pracowni! Mieliśmy wyjątkową okazję i przyjemność uczestniczyć w rozmowach, w których podmiotem były i byli właśnie one i oni. Tym razem nie my i nie nasz mozolny trud stawania się lepszymi.

A oto jak o przedsięwzięciu pisze autorka

W ramach projektu przeprowadziłam czternaście wywiadów z artystami. Zgromadzony materiał wydał mi się ważny i wielowątkowy. Czternaście sylwetek twórców i pedagogów łączy się w mocny i ogromnie inspirujący głos sztuki polskiej3. W projekcie wzięli udział pracownicy i współpracownicy Instytutu Edukacji. Spotkania odbywały się od stycznia 2018 do sierpnia 2019 roku. Moich rozmówców łączy miejsce wspólnych doświadczeń pedagogicznych jakim jest Instytut Edukacji Artystycznej, ale też różni artystyczna droga każdego z nich.
Wszyscy są aktywni zawodowo na polu twórczym. Posiadają udokumentowany dorobek i liczne, prezentowane na wystawach i przeglądach artystycznych osiągnięcia. Są osobami docenianymi także na polu naukowym.

Sama książka jest jednak dostępna przynajmniej we fragmentach. Można je poznać tutaj, na naszej stronie WWW, w dziale Wykładowcy, gdzie do przedstawienia kandry naukowej Instytutu posłużyliśmy się (za zgodą dr Janoty-Bzowskiej) właśnie tą publikacją. Zachęcamy więc do czytania! 🙂

Na koniec jeszcze jeden cytat

Brakuje nam często wskazówek dotyczących właściwych kierunków współczesnej pedagogiki artystycznej. Pewne oczywiste i utarte tory nauczania lub też nieustannie wprowadzane nowinki i eksperymenty pedagogiczne powodują ciągłą zmienność w edukacji. Paradoksem wydaje się fakt, że niezmiennym jest czynnik ludzki, prawdziwość losów konkretnego człowieka. Jan Parandowski zwracał uwagę na rangę poszczególnych biografii, mówiąc: „Stąd waga osobistych przeżyć, dla wszystkich bez mała jedyna busola wśród zamętu świata”.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close